1

بردیا پنجره for Dummies

News Discuss 
در نتیجه استفاده از پنجره دو جداره آلومینیومی ترمال بریک به جای استفاده از پنجره آلومینیومی معمولی پیشنهاد می گردد . پیچی که بصورت عمودی وجود دارد برای حرکت لنگه بصورت بالا و پایین است و پیچ دوم برای حرکت در جهت چپ و راست می باشد. شما برای تعیین https://steveo529ysm7.jts-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story