1

Chlordiazepoxide

News Discuss 
کلردیازپوکساید یکی از بنزودیازپین های پرمصرف است که در درمان اضطراب و بیخوابی مؤثر است. کلردیازپوکساید یک بنزودیازپین است. Chlordiazepoxide بر مواد شیمیایی مغز تاثیر می‌ گذارد که ممکن است در افراد با اضطراب نامتعادل شود. کلردیازپوکساید (Chlordiazepoxide) برای درمان اضطراب و ترک حاد الکل استفاده می‌ شود. همچنین برای https://writeablog.net/o1lcojo498/and-1575-and-1591-and-1604-and-1575-and-1593-and-1575-and-1578-and-1602-and-1585-and-1589

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story