1

مالک شهر فرش کیست؟

News Discuss 
فکر نمیکنی قضیه اهمیتی هم داشته؟ این قضیه در اواسط شهر محرم الحرام هزار و صد و چهل هجری واقع شد. حقیقت احوال او اینکه: مومی الیه شخصی بود از طایفه کرانی، در سنه هزار و صد و سی و هفت هجری از خلیلآباد بختیاری منبعث شده، ادعای شاهزادگی، https://digifarsh.com/Mag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story