1

برای امتحان تو شهری چه نکاتی را رعایت کنیم

News Discuss 
نکاتی که د رتوشهری باید رعایت کنیم نکات مهمی که به صورت تجربی به دست آمده است، در زیر برای شما جمع آوری نموده ایم. رعایت آنها قبل از آزمون عملی رانندگی می تواند در موفقیت شما بسیار حیاتی و مفید ... 2) پس از نشستن پشت فرمان ماشین برای https://sites.google.com/view/draiving/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story