1

چه تفاوتی میان تایپیست کتاب با تایپیست فایل صوتی

News Discuss 
تایپیست: در تایپ متن را به صورت دستی تایپ می کنیم. تایپ صوتی قابلیت تبدیل گفتار به نوشتار را دارد و با استفاده از فناوری های شناخت زبانی و هوش مصنوعی امکان پذیر است. در سیستم تایپ متنی ما با توجه به متن نوشته تایپ را انجام می دهیم اما https://hidika.net/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story